Prorok Ibrahim (mír s ním), poslechl a následoval příkaz Všemohoucího, se chystal obětovat svého syna Ismaila. Ale naštvaný na nůž, který neprořízl maso jeho syna Ismaila, ho hodil na zem. Pak nůž promluvil k proroku Ibrahimovi (pokoj s ním) a zeptal se na důvod Jeho hněvu. Na což Ibrahim (mír s ním) odpověděl, že ji několikrát prostrčil synovým hrdlem, ale nemohl ji přeříznout. Zde nůž připomněl Ibrahimovi (pokoj s ním): “Když tě král Namrud hodil do ohně, proč tě nespálil?” “Protože Všemohoucí nařídil, aby mě oheň nespálil,” odpověděl Ibrahim (mír s ním). “Pokud Všemohoucí jednou nařídil, aby tě oheň nespálil, pak mi sedmkrát nařídil, abych neřezal Ismailovo maso,” odpověděl nůž. Z tohoto příběhu je zřejmé, že se nic nemůže stát bez vůle a moci Všemohoucího Alláha.

Pro větší jasnost můžeme také uvést incident, který se stal s prorokem Musou (mír s ním). Když ho bolel zub a nevěděl, jak si to vyléčit, bylo mu sesláno zjevení, že na té a takové hoře roste bylina, která když se drží v ústech, léčí bolesti zubů. Musa (mír s ním) šel k té hoře, trhal trávu a držel ji v ústech. Už to nebolí. Po nějaké době ho zub znovu bolel. Musa (mír s ním) se vrátil do hory, aby znovu vyléčil bolest. Jenže tráva tentokrát vůbec nepomohla. Musa (mír s ním) byl velmi překvapen. Pak se k němu Všemohoucí obrátil: „Ach, Muso, jen z mé vůle se tráva může stát léčivou. Pokud to není moje vůle, nepřinese to žádný užitek.”

Tyto a mnohé další příklady ukazují, že vše je v moci Alláha a nic se nemůže stát v rozporu s Jeho vůlí. Každý muslim by proto měl vědět, že bez vůle a moci Alláha nemůže žádný talisman ovlivnit člověka. Pokud si někdo myslí, že talismany samy o sobě pomáhají, pak to bude nevěra (kufr).

Ale dnes existuje takový problém: lidé, kteří se považují za muslimy, chodí k čarodějům a šarlatánům, žádají (a platí „trochu“ peněz), aby uzdravili nemocné, vyrobili amulety, které je „chrání“ před zlým okem a všemi možnými druhy. problémy. Muslimové si bohužel nebezpečí tohoto činu neuvědomují.

Drazí muslimští bratři, znáte-li takového čaroděje, pak se od něj držte dál a nechoďte k němu! Jinak budete součástí skupiny lidí, o kterých Prorok (pokoj a požehnání s ním) řekl:

بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا قال — من أتى كاهنا او قاااو قاااو قاااو قااافا قال ول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم. (احذروا السحر و السحرة)

Význam: „Kdokoli jde za čarodějem, šamanem nebo knězem a potvrdí, co říká, tím se zřekl toho, co bylo zjeveno Mohamedovi (pokoj a požehnání s ním).

Amulety, které se používaly během džahilija (před islámem): vlčí kožešina, stříbro, kosti, drápy, knoflíky, větvičky a další věci, které dávají šarlatáni za dobré peníze. A skutečně, Arabové před islámem měli takovou tradici – věšet výše uvedené talismany na své děti s vírou, že je ochrání.

ČTĚTE VÍCE
Který hydrosol je pro obličej nejlepší?

“Co bychom měli dělat? Jak najít způsoby, jak se chránit před zlým okem, čarodějnictvím, čarováním, zlem džinů a šaitanů“ – může vyvstat otázka. Odpověď nám dává sám Všemohoucí.

و ننزل من القرأن ما هو شفاء (سورة الاسراء-82)

Význam: “Posíláme dolů v Koránu to, co je lék.”

Všemohoucí přímo naznačuje, že je to Korán, kdo je prostředkem k léčení (v psaní, čtení Koránu), a ne amulety.

Islámští učenci, aby se ochránili před jakoukoli újmou, doporučují používat verše Svatého Koránu (verše ochrany), jako způsob, kterým nás Alláh chrání. Lze je použít jak při čtení, tak při přebírání textů těchto veršů.

Vězte, že všichni Ulamové jsou jednomyslní v tom, že talismany jsou povoleny islámem za tří podmínek, jak uvádí Hafiz Askalani:

1. Aby na nich byla citována řeč Alláha, Jeho jména a epiteta nebo dua.

2. Aby verše byly v arabštině a dua v jakémkoli jiném srozumitelném jazyce.

3. Přesvědčení, že talismany samy o sobě nepomohou bez vůle a moci Alláha.

Muslim musí být přesvědčen, že pouze Všemohoucí Alláh pomáhá a léčí a talismany jsou jen prostředkem k léčení nemocných.

راجع كتاب “الردالحكم” لعبدلله ا لصديق ص218

Ale aby Všemohoucí udělal z talismanů prostředek k dosažení našich cílů, musí být splněny podmínky. Mnoho lidí se snaží získat talismany, aby měli štěstí ve světských záležitostech a chránili se před všemi druhy problémů. Nedodržují však podmínky, které musí být splněny, aby byl talisman prospěšný. Co se například stane, když člověk usedne za volant opilý a doufá v talisman? V tomto případě mu talisman může dokonce způsobit katastrofu. Proto musíme následovat a plnit podmínky požadované Všemohoucím, a teprve potom se talisman může stát užitečným.

Ale nepřátelé islámu se snaží obvinit muslimy z nevíry a polyteismu, protože nosí talismany, ve kterých je napsána Alláhova řeč, Jeho jména, vlastnosti a dobré dua, citujíc následující hadís Proroka (mír a požehnání s ním ):

من علق تميمة فقد أشرك. (احمد و الحاكم فالمستدرك)

«Každý, kdo si věší amulety (jako kameny nebo korálky), propadl polyteismu.“

Slovo “tamima” použité v tomto hadísu je založeno na arabštině a znamená “korál, kámen”. Nyní se nad tím zamyslete, protože oblázky zmíněné v hadísech a Alláhově řeči mají úplně jiný význam. Tento hadís může také zahrnovat ty, kteří věší skleněné modré oko, Feng Shui žáby, podkovy a další věci prodávané v obchodech a kioscích jako amulety a amulety. Tyto modré skleněné kousky s obrázkem oka, žáby, podkovy můžete vidět na stěně téměř každého obchodu nebo kontejneru na trhu, dokonce i v autech a autobusech. Všichni kvůli špatným znalostem islámu, v naději, že jejich záležitosti půjdou lépe a budou zachráněni před problémy, jsou připraveni udělat cokoli.

ČTĚTE VÍCE
Je možné zastavit adenomyózu?

Ibn Hajar Askalani říká: „Zakázané amulety uváděné v hadísech jsou ty, ve kterých není řeč o Všemohoucím, Jeho atributech atd. A ty talismany, ve kterých je vzpomínka na Všemohoucího, nejsou zakázány. Koneckonců se nosí, aby přijali barakat (milost) a varování před zlem“ (z knihy „Fayzul Qadir“, 2. díl, str. 181).

Abu Dawud a Tirmidhi citují hadís, ve kterém se říká, že Prorok (pokoj a požehnání s ním) učil chránit se před strachem a strachem následujícími slovy:

Všechna práva vyhrazena حضرون

“Strážím se plnými slovy Alláha před Jeho hněvem, zlem Jeho služebníků, satanovými podněty a jejich přítomností.”

Abdullah, syn Umara (kéž je Alláh s oběma spokojen), naučil tuto modlitbu své děti, které dosáhly věku porozumění, a těm, kteří tohoto věku nedosáhli, napsal tato slova na papír a dal je nosit. s nimi. A nyní vyvstává otázka, mohl Abdullah, syn Umara (ať je Alláh s oběma spokojen), dovolit svým dětem čin, který by je přivedl ke kufru (nedůvěře)?

Ar-Rabi říká, že se na talisman zeptal imáma al-Shafi’i (ať se s ním Alláh smiluje), na což odpověděl, že je možné používat talismany, na kterých je napsána Alláhova řeč.

خزينة الاسرار. 76

Imám Ahmad (ať se nad ním Alláh smiluje) řekl: „Kdo utrpěl neštěstí nebo nemoc, může napsat talisman povoleným inkoustem, smýt ho vodou a vypít tuto vodu, ale není dovoleno talisman napsat (ruqya) krev, protože je to zlí duchové (najas) a je zakázána.

Ibn Hajar Askalani říká, že talisman, na kterém je napsána řeč Alláha (z Koránu), není zakázán, a skutečně je napsán pro barakat, před zlým okem a pro ochranu před něčím nebo někým..

6 ص181ذكره الفيض.ج

Slavný učenec imám-hadís al-Hafiz al-Munziri píše: „Použít k léčbě talisman (ruqya) – něco, na čem jsou jasně napsána slova památky Alláha, je požehnaný čin (barakat)“ (na adrese -Targhib wa at-tarhib tom. 4 str. 155.).

Když se Ulama (učenci) zeptali na člověka, který píše talismany, distribuuje je, léčí šílenství (junun) pomocí jmen Alláha, čtení Koránu atd., pomáhá lidem a nic si za svou práci nebere, dostane za to odměnu? Odpovídají, že je možné psát talismany, léčit šílenství, léčit horečku se jmény Alláha, Koránu, v tom není nic zakázaného.

الفتاوي االحديثية ص . 213

Nabízí se otázka, mohlo by člověku, který v islámu obdržel titul (šajkhulský islám) Ibn Hajar Hajtami al-Makkiyi, dovoleno psát, distribuovat nebo ošetřovat talismany, pokud by to bylo, jak o tom říkají lidé inovací (wahhábisté), vyhýbat se (nevíra)? A dá se něco, co povolili světoznámí vědci, považovat za shirk (nedůvěru)?

Z Umm Salamah (ať je s ní Alláh spokojen) je hlášeno, že Prorok (pokoj a požehnání s ním) viděl ve svém domě otrokyni a její tvář byla zachmuřená. Prorok (pokoj a požehnání s ním) řekl: „Napíšeš pro ni talisman (ruqya), je na ní opravdu škoda.

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje Lagerfeldova kočka?

Strana 28. Svazek 4 5741. zavlažování

Imám Ahmad (ať se s ním Alláh smiluje) byl dotázán: je možné pověsit talisman, když nastanou potíže? Odpověděl, že je to možné a žádný zákaz na to neexistuje.

زاد المعاد 4 . ص 357

Ahmadův syn Abdulláh řekl, že jeho otec napsal talisman někomu, kdo se bál (aby ho uklidnil) nebo když měl horečku. Stále existuje mnoho důkazů ve prospěch přípustnosti nošení talismanů.

زاد المعاد 4 . ص 357

Autorem této knihy je Ibn Qayyim Jawzi, student Ibn Taymiyyah, vyznání wahhábistů. Píše se o postoji Ibn Taymiyyah a jeho studenta Ibn Qayyim Jawzi k talismanu, který Ibn Taymiyyah napsal 44 veršů, Surah Hud na jeho čelo a také to napsal mnoha dalším a byli vyléčeni. Zakázal psát talisman krví, protože to jsou zlí duchové (nájas).

Každý, kdo říká, že talisman je shirk (nedůvěra) a považuje se za vyznavače kréda Ibn Taymiyyah, se ukazuje, že neví, koho sleduje, to znamená, že je hluchoněmý. To znamená, že on sám má blízko k tomu, co připisuje těm, kdo nosí talisman.

Pokud někdo říká, že pro nemocného by měl psát verše z Koránu nebo je vkládat do vody, nebo položit ruku na bolavé místo a číst verš, nebo pít vodu, na které byly verše přečteny, pak je to vše považováno za přípustné. podle šaríi, protože Prorok (mír s ním) a požehnání to udělal sám, udělali to jemu (Jabrail (mír s ním) a on to umožnil.

«صحيح البخاري»7/22-26

Imám Malik (ať se s ním Alláh smiluje) byl dotázán, zda je možné dělat ruqya v jiném jazyce než v arabštině, na což odpověděl, že bez pochopení významu nelze psát, protože to může vést ke kufru.

Qurtubi říká, co udělal Prorok (pokoj a požehnání s ním) (ruqya) (سورة الفلق. سورة الناس ), když na něj Židé uvrhli čarodějnictví.

Doufám, že to stačí, aby rozumný člověk pochopil vše o přípustnosti nošení (pouze těch, které splňují islámské normy) talismanů.

Shahban Hadji Ramazanov

Přečtěte si nejzajímavější články z IslamDag na našem Telegramový kanál.

Ne nadarmo je Východ považován za zemi záhad, tajemství a mystiky. Kultura muslimských zemí absorbovala mnoho prvků – arabské, řecké, perské. To tomu dodalo rozmarný šmrnc. Kouzlo muslimských zemí je založeno na volání mocných nadpozemských tvorů schopných plnit přání. Muslimové již dříve věřili v korupci a zlé oko, dobré a zlé duchy. Ale až po dobytí civilizovanějších zemí se začali zajímat o alchymii, duchovní praktiky, jasnovidectví a mnoho dalšího. Právě kvůli této heterogenitě jsou muslimské amulety a talismany tak rozmanité. Mnoho z nich se vrací k mocným symbolům používaným k ochraně před zlem ve starověkém Egyptě a zoroastrijské Persii. Jiné jsou verše Koránu posvátné muslimům a modlitby v arabštině. V zemích, kde dodržují pravidla islámu, žijí cílevědomí lidé, kteří stůj co stůj plní jejich plány. Používají amulety, aby ukradli někoho jiného nebo aby zbohatli. Mnoho lidí obdivuje krásu orientálních žen. Jejich milost a schopnost postarat se o sebe vás nemohou nechat lhostejnými. Nikdy neuhodnete, jak stará taková dáma ve skutečnosti je. Vypadají velmi mladě. Tajemství je v magii, která jim poskytuje nejen okouzlující vzhled, ale slouží také jako ochrana před zlými duchy a čarodějnictvím. Od starověku používala kouzla pouze muslimské ženy, ale postupem času se objevili i východní mužští kouzelníci. Čarodějnictví je v islámu považováno za těžký hřích, který může mít za následek nejpřísnější trest. Magické dovednosti byly drženy v nejpřísnější tajnosti a předávaly své znalosti se strachem, že budou odhaleny. V dnešní době má amulety téměř každý vyznavač islámské víry. Podle průzkumů místních obyvatel talismany v čarodějnických rituálech nepoužívají. Ale stále věří v pozitivní vlastnosti amuletů. Muslimové je vyrábějí, aby chránili sebe a své domovy. Národy islámu vždy věřily v sílu slov, která mohou utvářet osud. Mají také horkou povahu, která jistě může způsobit potíže v podobě zlého oka, poškození a dokonce i generačních kleteb. Aby muslimové ochránili sebe a své rodiny, vytvořili magii amulety. Mnoho z nich mělo velmi silné vlastnosti ochrany proti temným silám a čarodějnickým zásahům. Muslimské amulety se používají k ochraně před nepřátelským čarodějnictvím. S jejich pomocí muslimové také dosahují úspěchu ve svém snažení a přitahují lásku a bohatství. Muslimské amulety přicházejí v mnoha variantách. Některé z nich jsou mnohem starší než islám jako náboženství. Když Berbeři, Turci a Peršané přijali islám, jejich staré tradice dostaly nový význam. Proto se každý muslimský národ může pochlubit svým vlastním jedinečným typem amuletů. Také amulet raného islámu může zmírnit bolest, podporovat hojení ran a podporovat zdraví. Stále však existují hlavní typy talismanů.

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje tenká mikina?

Fatiminy oči skvěle odvracejí machinace lidí, kteří vám závidí. On také dostane “ránu”, když se snaží poskočit nositele. Zvláštností talismanu je, že nemůže být skryt pod oblečením, jinak ztratí své vlastnosti. Srpek měsíce ochrání muslimského věřícího před jakýmkoli nepřízní osudu.

  • zajišťuje dlouhou životnost;
  • dává dobré zdraví;
  • podporuje příznivé řešení finančních problémů.

Fatimina ruka se stane spolehlivým talismanem pro domácnost. S ním všechny potíže a nebezpečí vnějšího světa obejdou váš domov.

Znamení anděla Zulfiqara, který chrání muslimy ve válce a zachraňuje je v každodenním životě, je zakřivený meč, na kterém je napsána ochranná súra, neboli dvě zkřížené dýky. V moderních Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Pákistánu, Turecku je Zulfiqar populární mezi obchodníky, diplomaty a policisty.

Stejně jako Fatimina ruka může být Zulfiqar použit jako talisman pro domácnost. Pomáhá identifikovat lidské lži, lstivost a pokrytectví. Kromě toho také pomáhá dosáhnout úspěchu v podnikání a rozvíjet schopnost přesvědčovat ostatní lidi.

Správné používání súr a veršů Koránu, stejně jako sunny na nich založené, je celá věda. Pouze muslimové mohou číst sunny a duy. Noste talisman s veršem koránu – Totéž. Stejně jako je tomu u mnoha jiných amuletů z islámského světa, ochranné sunny nebudou prospěšné lidem jiných náboženství.

Pokud jste věřící muslim, pak pro vás budou verše a sunny tím nejjednodušším a nejspolehlivějším amuletem. Opatrně si na papír opište text libovolného verše súry Bakara nebo Sunny Auzu v arabštině (lze snadno vygooglit). Papír přeložte do trojúhelníku, zabalte jej nejprve do fólie, poté do tmavé látky. Jděte s ním do mešity, poté ho můžete nosit na krku nebo v kapse, ale ne pod úrovní pasu.

Jak již bylo řečeno, na Východě kladou velký důraz na sílu Slova. To vedlo k tomu, že kaligraficky psaná jména Alláha a proroka Mohameda, šahada a verše Koránu jsou obdařeny obrovskou silou. Nezapomeňte také, že islám má velmi nejednoznačný postoj k obrázkům živých bytostí, až po úplný zákaz kreslení. Arabské znaky proto muslimům často nahrazují ikony.

Arabština je důležitá, mimo jiné proto, že v ní Alláh zjevil Korán proroku Mohamedovi. Věří se, že Bůh mluví arabsky. Díky síle arabských slov lze ovládat džiny a odrazit černé čarodějnictví. Slavné kudrnaté písmo tedy není jen nejznámějším muslimským symbolem, ale také nejmocnějším magickým talismanem.

ČTĚTE VÍCE
Je možné plavat s make-upem?

AKTIVACE KOUZLA. Aby byl amulet vybaven magickými silami, musí být proveden aktivační rituál. Nedoporučuje se pro vyznavače jiných náboženství. Za prvé, tímto způsobem se dostáváte do konfliktu s egregorem (energií) své víry. A za druhé, rituál je považován za velmi nebezpečný, protože jeho podstatou je přivolat džiny. Stoupenci islámu před nimi mají zpočátku mnohem silnější ochranu a zástupce jiného náboženství, vzývající tyto duchy, na sebe může způsobit katastrofu.

Nejprve čtou sunnu, která chrání před jiny:

Auzu bi-kalimati-Llahi-t-tammati allati la yujavizu-hunna barrun wa la fajirun min shar-ri ma halyaka, wa baraa wa zaraa, wa min sharri ma yanzilyu min as-samai wa min sarri ma, yaruju fi-ha min shar-ri ma zaraa fi-l-ardy, wa min sharri ma yahrudju min-ha, wa min sharri fitani-l-layli wa-n-nahari, wa min sharri kulli tarikin illya tarikan yatruku bi-hairin, ya Rahman.

Poté si musíte sednout na kolena směrem k jihovýchodu a zvednout talisman nad hlavu. Řekněte třikrát:

Bismil-lyahi rrahmaani rrahiim. Al-hamdu lil-lyahi rabbil-aalamiin. Ar-rahmaani rrahiim. Myaliki yaumid-diin. Iyyayakya Připomenu vám a Iyyayakya nastaiin. Ikhdina ssyraatal-mustaqiyim. Syraatol-lyaziyna anamta alayhim, gairil-magduubi alayhim wa lad-doolliin.

Po dokončení všech těchto kroků byste měli jít do mešity. Po cestě si nemůžete pomoci, ale s kýmkoli se zapojíte do rozhovoru. Pokračování aktivace v chrámu:

  1. Položte levou ruku na zeď mešity, pravou na srdce.
  2. Tiše zavolejte síly světla a požádejte je o ochranu.
  3. Děkuji za vaší pomoc.

Poté se při cestě domů neohlížejte. Při cestování také mlčte.