Každý člověk je jedinečný. Duševními procesy jsme však obdařeni všichni, liší se pouze intenzita a kvalita jejich projevu u jednotlivého člověka.

Uvažujme o takovém poznávacím procesu jako o svědomí. Svědomí je schopnost člověka ovládat projev svých vlastností, své chování a jednání z morálního hlediska.

Co dává svědomí?

Foto KoolShooters: Pexels

Jednoduše řečeno, toto je, když rozlišujete dobro od zla, dobro od zla a jednáte na základě těchto konceptů. Takový „vnitřní hlas“, který pomáhá dělat morálně správná rozhodnutí a pracovat na chybách a na svém vnitřním světě.

Lidé projevují svědomí různými způsoby, v různé míře. A pojetí morálky a etiky se mezi lidmi liší v závislosti na řadě faktorů, které je obklopují:

 • Rodina (vlastnosti výchovy)
 • Náboženské tradice
 • Kulturní prostředí
 • Prostředí
 • Образование
 • Sebevzdělávání
 • Sebevzdělávání.

Pod vlivem všeho, co člověka obklopuje, se v jeho vnitřním světě formuje vnímání dobra a zla.

Jak se zbavit viny?

Svědomí velmi úzce souvisí s pojmy viny, hanby a pokání. Pouze tím, že si uvědomíte svou vinu a hloubku způsobené „škody“, zažijete takový emocionální stav, jako je stud, můžete dojít k pokání. Takto můžeme popsat mechanismus našeho svědomí.

Formy projevu svědomí

U některých lidí může být svědomí značně zkreslené nebo zcela chybějící. Ale zpravidla je to charakteristické pro lidi s nadměrným egocentrismem nebo s psychopatickým typem osobnosti. Pod vlivem nepříznivých faktorů prostředí se vytvořilo nesprávné chápání základních mravních pojmů. V tomto případě může člověk i pochopit, že svým jednáním uráží okolí, ale jejich prožitky ho nijak zvlášť nezajímají, nemá vyvinutou empatii a citlivost.

Budeme zvažovat situace, kdy je svědomitost člověka rozvinuta v normálních mezích a je naprosto adekvátní ve svém hodnocení morálky. Takový člověk měl určitě situace, kdy ho „trápilo svědomí“. To znamená, že osoba byla navštěvována duševní úzkostí ohledně jejích slov nebo činů.

Příčinou výčitek může být i nečinnost. Mlčel například v situaci, kdy se mohl zastat kamaráda, nebo se nezúčastnil nějaké důležité akce a zklamal lidi, nebo slíbil, že něco udělá, ale slovo nedodržel.

Existuje však ještě jeden extrém. Jsou lidé, kteří se přehnaně a někdy i marně trápí výčitkami svědomí. To může být typické pro lidi s nízkým sebevědomím nebo zvýšenou úzkostí. Neustále se jim zdá, že někoho urazili, někomu ublížili a vystresovali se, čímž trápení ještě prohloubili. Neustálý pocit viny může vyvolat deprese, proto je důležité umět se zbavit vnitřního trápení.

ČTĚTE VÍCE
Kde teď žije Kate Middleton?

Co dělat, když máte výčitky svědomí

Vina může požírat lidskou duši. Je těžké to omezit a ovládat. Nicméně je to možné. Podívejme se, co můžete udělat, abyste se zbavili trápení svého svědomí:

 • Důležité je emoce neuhasit, ale přiznat si je, pak se vypořádat s důvodem, proč pocit viny vznikl.

Pokuste se pochopit, co vás přimělo udělat přesně ten čin nebo říct přesně tu frázi, které nyní litujete. Možná jste prostě neměli příležitost udělat jinak.

 • Možná jste se snažili naplnit něčí očekávání. A když vám to nevyšlo, začali jste mít výčitky svědomí.

Řekněme, že vaše máma potřebovala pomoc na zahradě, ale vy jste se zpozdili v práci a neměli jste čas přijít pomoci. A teď se trápíš, protože je uražená. V tomto případě pochopte, že byste se neměli chovat tak, jak chtějí ostatní, máte svůj vlastní život, své vlastní okolnosti a není si co vyčítat a neměli byste naplňovat něčí očekávání.

Zde spíše matka působí jako manipulátor, protože pracovní záležitosti bylo možné řešit s porozuměním. Je velmi běžné, že lidé, kteří mají nadměrně vyvinuté kopání, mají kolem sebe toxické lidi, kteří jim způsobují nekonečné pocity viny.

 • Pokud jsou muka vašeho svědomí spojena s nějakou minulou zkušeností, přijměte se úplně, chovejte se k sobě blahosklonně, jako dítě, které ještě něčemu nerozumí.

A důležité je, že pokud vás sžírá vina za minulé chyby, znamená to, že teď toho nejste schopni. To vypovídá pouze o vašem vnitřním růstu, za který se již můžete chválit a děkovat. Minulost je zanechána, existuje jen tady a teď.

 • Nejjistější způsob, jak se zbavit výčitek, je požádat o odpuštění a přiznat svou vinu.

To je také poměrně komplikovaná metoda, ne každý ví, jak přiznat chyby a litovat druhého. Pro některé lidi se přiznání viny rovná projevení slabosti. To však nejčastěji vypovídá o sobectví člověka.

Přiznání chyb a prosba o odpuštění je skvělý způsob, jak ukázat sílu charakteru a vysokou morálku. Ve chvíli, kdy se druhému omlouváte, buďte upřímní, upřímní, otevřete své srdce a svou duši. Pak, i když člověk z nějakého důvodu nemůže odpustit, vaše svědomí bude „čisté“, protože jste ze své duše činili pokání.

 • Může také nastat situace, kdy vás trápí výčitky svědomí, že jste někoho urazili a nestihli jste ho požádat o odpuštění, ale on už nežije, a opravdu litujete, že jste to nestihli udělat .
ČTĚTE VÍCE
Kdy zemřel první dinosaurus?

Situace je poměrně komplikovaná, protože není možné mluvit přímo a nelze vrátit čas. Ale v tomto případě můžete duševně požádat o odpuštění. Jednou z možností je napsat mu dopis, ve kterém se podělíte o své myšlenky, emoce a pocity, které zažíváte. Další možností je promluvit si s ním prostřednictvím imaginace a vyjádřit vše, co máte na srdci.

 • Pokud vám žádné techniky ani pokusy zbavit se pocitu viny vlastními silami nepřinesou úlevu a obviňování se z negativních činů leží jako kámen v duši, bez spolupráce s psychologem se neobejdete.

Od výčitek svědomí může pomoci psychoterapie, s jejíž pomocí se můžete propracovat k důvodům své sebekritiky, objasnit situace, ve kterých si absolutně nemáte co vyčítat, a pomoci zlepšit vztahy s lidmi kolem vás.

Je úžasné být svědomitým člověkem, ale zbytečně si nic nevyčítat, nevyčítat si všechno, nesnažit se naplnit očekávání ostatních. Prostě žijte, snažte se jednat podle svého svědomí, a pokud uděláte chyby, umět je přiznat a požádat o odpuštění ostatní lidi i sebe. Naučte se na oplátku odpouštět.

Harmonie je v životě důležitá a harmonie není jen o vnitřním stavu, ale také o interakci s vnějším světem, ve kterém je důležité, aby se každý cítil příjemně.

Jak se zbavit výčitek svědomí po podvádění

Žádná rodina, bez ohledu na úroveň, není imunní vůči zradě. Ženy to dělají neméně často než muži. Na rozdíl od mužů zažívají pocit viny a výčitky svědomí v domnění, že udělali něco hrozného. Pokud společnost nepřikládá důležitost mužské nevěře, pak je v tomto případě více otázek pro ženu.

Pokud se tak stane, manželka bude trpět a trpět výčitkami svědomí. Protože od mládí rodiče od dětství při výchově dívek často určují mantinely pro čistý ženský obraz. Například, že manželka je povinna svému muži porodit děti, nenadávat mu, když udělá něco špatného, ​​a odpustit nevěru.

Požadavky na ženskou slušnost byly vždy přehnané a odchylky od obecně uznávaných norem chování způsobily ostré odsouzení společnosti. A skutečné úspěchy jsou znehodnoceny.

Svědomití lidé považují za svou povinnost upozornit ženu na její nesprávná slova, činy nebo skutky. Ostatně i ona je jen živý člověk s vlastními slabostmi, který má plné právo udělat chybu, která neporušuje zákon. A pokud jste udělali špatnou věc a cítíte se provinile, neměli byste se mučit a mučit.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou velikosti triček?

Tuto podmínku nebudete moci ignorovat, takže si to v klidu promyslete a sami se rozhodněte, jak s tím hodláte dále žít a zda jste připraveni se za své provinění zodpovídat. Pokud jste v určitém okamžiku ztratili kontrolu nad svou myslí a podvedli svého manžela, nemusíte hledat důvod, proč jste to udělali.

Všechno se už stalo, je to hotovo a neexistuje způsob, jak vrátit čas, abyste chybu napravili, bez ohledu na to, jak se za tuto akci stydíte. Musíte pochopit, co budete dělat na pozadí morálního utrpení, které vás požírá zevnitř, a učinit správné rozhodnutí pro sebe. Máte dvě možnosti a volbu – můžete manželovi z pocitu zodpovědnosti všechno říct hned, nebo můžete počkat a schovat se.

Co se stane, když se o románku dozví manžel?

Nebude to snadné, i když vnitřní hlas ve vaší hlavě říká, že není dobré lhát. Je mnoho žen, které dokážou odpustit nevěru, ale muži většinou ne. Nezáleží na tom, zda se o tom, co udělal, dozví od někoho, nebo zda všechno přiznáte sami.

V tomto případě váš manžel vaši upřímnost neocení. Nebude myslet na to, že jste mu nelhal, ale na zradu. Nebude ho zajímat vaše duševní utrpení a hanba za váš čin. A povaha manžela nehraje roli – často existují případy, kdy pozitivní jedinci v takových situacích ztratili sebekontrolu.

Samozřejmě, pokud se váš vztah pokazil a věci směřují k rozvodu, pak má smysl neváhat a říct pravdu, abyste do tohoto manželství dali všechny tečky. Pokud však chcete zůstat se svým manželem, šetřete jeho city a nic o tom neříkejte.

Důležitým bodem, kdy je lepší pravdu neskrývat, je, pokud hrozí vydírání. Například se ukázal jako ošklivý člověk a vymáhá od vás peníze. V tomto případě nebudete moci dlouho klamat a být připraveni na nepříjemné důsledky – váš manžel se vše dozví.

Nepůjde to řešit s vyděračem, ale vyděrač nyní nebude mít důvod vás pronásledovat. A místo toho, abyste zůstávali v noci vzhůru a trápili se strachem, použijete tyto emocionální a morální zdroje k tomu, abyste si věci se svým manželem urovnali.

ČTĚTE VÍCE
Jak rychle a efektivně vybělit obličej od opalování?

Rodinný klid je navždy narušen a on už se na vás nebude moci dívat jako předtím. Pokud vám dokáže odpustit, tak první věcí, kterou je třeba začít, je jít společně k psychologovi. Potřebuje to víc – z vaší duše byl zvednut kámen a teď ho trápí nepochopitelné pocity a bez podpory si neví rady. Spolupráce s psychology vám oběma pomůže dospět ke správnému rozhodnutí.

Pokud se rozhodnete ušetřit pocity svého manžela a nic mu neřeknete, pak musíte obnovit svůj emocionální stav a zbavit se výčitek svědomí a výčitek svědomí. Aby v rodině zavládla harmonie, je třeba obnovit pořádek ve své duši, naučit se ovládat své emoce, zbavit se vnitřní bolesti, pocitů viny a obnovit spánek a vitalitu. Jinak morální utrpení povede k depresi.

V rodinách, kde lidé upřímně věří v Boha, je vše jednodušší. Schopnost přiznat chybu je prvním krokem k vyčištění svědomí. Spáchání zrady je považováno za hřích, po němž následuje trest. Například ženy v takových případech, kdy je hlodá svědomí, nacházejí úlevu od citové tísně a snaží se svou vinu odčinit dobrými skutky.

Je potřeba si s někým promluvit a probrat tuto situaci. Nedůvěřujte blízkým lidem ze svého okolí, ať je to jakkoli velká touha – proč někomu dávat zbraň nebo nástroj, kterým vás pak zasáhne, i když tohoto člověka považujete za přítele. Nyní má každý možnost vylít si duši téměř bez následků.

Pokud zažíváte mučivé nepohodlí a potřebu si promluvit, navštivte fóra, kde se podobná situace probírá. Přečtěte si příběhy jiných lidí, zhodnoťte formát komunikace, chování uživatelů, než začnete mluvit o akci, která vám nyní způsobuje utrpení.

Nepovažujte vytvoření padělku za spolehlivý způsob, jak zůstat inkognito a psát o problému na veřejných stránkách o psychologii. Je nepravděpodobné, že tam získáte podporu. Někteří svědomití jedinci a odborníci na morálku však budou vaše špatné chování tolik odsuzovat, že vaše sebevědomí klesne.

Některé lidi baví být soudcem, vyjadřovat své osobní názory a pohledy, posuzovat lidské slabosti, morální hodnoty a říkat druhým, co je správné a co špatné.

Abyste netrpěli tím, co již bylo vykonáno, najděte si něco, co můžete udělat, nebo konejte dobré skutky. Charitativní akce povznášejí ducha a dávají pocit vlastní hodnoty, radosti a hrdosti na sebe. Zamyslete se nad tím, kteří lidé teď potřebují pomoc, nebo ve městě vyhlásili dobrovolníci sbírku na nemocné děti. Zkuste trávit více času s manželem a dítětem – vymyslete nějakou společnou akci. Snažte se proto trávit čas užitečně pro sebe a své okolí.

ČTĚTE VÍCE
Co se dá nosit přes mikinu?

Pokud vaše vědomí nedokáže samostatně zvládnout muka a tísnivý stav, máte strach a výčitky svědomí způsobují bolest a muka, jděte k psychologovi. Specialista umí naslouchat a slyšet, nebude číst morálku, odsuzovat, vyčítat, vychovávat a říkat vám, jak špatně jste to udělali. Stejně jako nikdo jiný vám pomůže dát vaše pocity a myšlenky do pořádku, abyste se vrátili do normálního rytmu života a možná zapomněli na minulost jako na špatný sen.

Nikdy nezapomeňte, že neexistují žádní ideální lidé a nemůžete splnit požadavky některých cizích lidí. Ve skutečnosti se ti nestalo vůbec nic špatného. V podstatě jste si ublížili, prostě jste využili svého práva na chybu. V důsledku toho jste se naučili novou lekci, která vás posílila.