Složení na čípek: účinná látka: – dioxomethyltetrahydropyrimidin (methyluracil) – 500 mg; Pomocné látky: tuhý tuk (vitepsol (třídy H 15, W 35), čípek (třídy NA 15, NAS 50)).

popis

Čípky jsou torpédovité, bílé nebo bílé s nažloutlým nebo krémovým odstínem. Je povolen výskyt plaku na povrchu čípku a přítomnost vzduchové tyčinky a nálevkovité prohlubně na řezu.

Farmakoterapeutická skupina

Stimulátor opravy tkání

Farmakologické vlastnosti

Má anabolickou aktivitu. Má hematopoetické, leukopoetické, imunostimulační, protizánětlivé účinky. Normalizací metabolismu nukleových kyselin urychluje procesy buněčné regenerace v ranách, urychluje růst a granulační zrání tkáně a epitelizaci (včetně rychle proliferujících buněk gastrointestinální sliznice), stimuluje erytro- a leukopoézu, faktory buněčné a humorální imunity.

Indikace pro použití

Lék Methyluracil se používá k léčbě dospělých a dětí starších 8 let k léčbě proktitidy, sigmoiditidy a ulcerózní kolitidy. Pokud nedojde ke zlepšení nebo se cítíte hůře, měli byste se poradit s lékařem.

Kontraindikace

  • jestliže jste alergický(á) na methyluracil nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6 příbalové informace);
  • u dětí mladších 8 let;
  • jestliže máte akutní a chronické leukemické formy leukémie (zejména myeloidní);
  • jestliže máte lymfogranulomatózu;
  • jestliže máte maligní onemocnění kostní dřeně.

Pokud se Vás týká kterýkoli z výše uvedených stavů, řekněte to svému lékaři před použitím přípravku Methyluracil.

Aplikace během těhotenství a kojení

Nebyly provedeny žádné zvláštní studie týkající se bezpečnosti používání léku Methyluracil rektální čípky u žen během těhotenství a kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Váš lékař po posouzení potenciálních přínosů a možných rizik vydá doporučení ohledně možnosti použití tohoto léku.

Dávkování a podávání

Vždy používejte lék plně v souladu s doporučeními svého lékaře. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

0,5-1 g (1-2 čípky) 3-4x denně.

Dávkovací režim pro děti od 15 do 18 let se neliší od dávkovacího režimu pro dospělé.

Děti ve věku 8-15 let – 500 mg (1 čípek) denně.

Cesta a způsob podání

Rektálně. Po předchozím uvolnění čípku z obrysového obalu jej vložte do řitního otvoru.

ČTĚTE VÍCE
Jak poznáte, že je pusinka hotová?

Délka terapie

Délka terapie se pohybuje od 7 dnů do 4 měsíců. Přesnou délku léčby určí váš ošetřující lékař v závislosti na povaze onemocnění.

Nežádoucí účinek

Podobně jako všechny léky, může mít i tento lék nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Souhrn nežádoucích účinků

  • alergické reakce,
  • krátkodobý mírný pocit pálení,
  • bolest hlavy
  • závratě.

Nadměrná dávka

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování drogami.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná začnete užívat.

Případy interakce nebo inkompatibility s jinými léky nebyly popsány.

Zvláštní instrukce

Před použitím methyluracilu se poraďte se svým lékařem.

Vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje

Neovlivňuje schopnost řídit vozidla a jiné mechanismy.

Forma vydání

Rektální čípky 500 mg.

5 čípků v blistru vyrobeném z polyvinylchloridové fólie laminované polyethylenem.

2 obrysová blistrová balení spolu s pokyny pro lékařské použití léčivého přípravku v kartonovém obalu.

Podmínky skladování

Při teplotě ne vyšší než 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Datum vypršení platnosti

2 roky. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Prázdninové podmínky

Vydáno na předpis.

Производитель

Výrobce/držitel rozhodnutí o registraci/organizace přijímající stížnosti spotřebitelů

JSC Nizhpharm, Rusko
603105, Nižnij Novgorod, ul. Salganskaya, 7
Tel: (831) 278-80-88
Fax: (831) 430 72–28
E-mail: med@stada.ru