Nabízíme jedinečnou příležitost – sestavit si náramek podle svého návrhu!

Vyberte si k tomu korálky ze sortimentu našeho obchodu:

Pak je potřeba si změřit zápěstí

Jakmile znáte svou velikost, rozhodněte se, jakou velikost korálků chcete použít, a přidejte požadovaný počet korálků do košíku.
Použijte naši tabulku:

Velikost zápěstí korálky 6 mm korálky 8 mm korálky 10 mm korálky 12 mm
13 cm 24-25 ks 19-20 ks 16-17 ks 14-15 ks
14 cm 26-27 ks 20-21 ks 17-18 ks 15 pc
15 cm 28-29 ks 21-22 ks 18-19 ks 15-16 ks
16 cm 29-30 ks 22-23 ks 19-20 ks 16 pc
17 cm 31 pc 24 pc 20-21 ks 17 pc
18 cm 32-33 ks 25 pc 21-22 ks 18 pc
19 cm 34-35 ks 26 pc 22-23 ks 18-19 ks
20 cm 37 pc 27 pc 23-24 ks 19-20 ks

Poté můžete zadat objednávku na sestavení náramku:

Po obdržení Vaší objednávky náramek sestavíme a zašleme Vám jeho fotografii ke schválení objednávky.

Navigace

informace

 • Seznam objednávek
 • Podmínky objednávky
 • Záruka a použití výrobku
 • Zásady ochrany osobních údajů
 • Právo na odstoupení od smlouvy
 • Zásady používání souborů cookie

Kontakty

 • Sia “Vitali Kristali”
 • Reg. Ne. 40203132637
 • Luminor banka
 • LV53RIKO0002930296304
 • Vaļņu iela 3, Riga
 • +37126828250
 • info@vitalikristali.lv

sociální síte

Kamenný obchod Vitalikristali © 2024

Tato stránka používá soubory cookie. Odstraňte soubory cookie

S cílem poskytnout vám nejlepší on-line zážitek Tato webová stránka používá cookies.

Zásady ochrany osobních údajů

Manažer a jeho kontaktní údaje
Zpracování osobních údajů spravuje: SIA „Vitāli Kristāli“, registrační číslo 40203132637, adresa sídla: st. Lugazu 14A – 19, Riga, LV-1045, Lotyšsko.
Naše kontaktní údaje pro dotazy související se zpracováním osobních údajů: info@vitalikristali.lv. Dotazy ke zpracování osobních údajů můžete klást pomocí těchto kontaktních údajů nebo kontaktováním naší právní adresy.
Využíváním služeb našeho internetového obchodu a nákupem zboží souhlasíte se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů.
SIA „Vitāli Kristāli“ (dále jen „my“, „nás“, „nás“, „naše“) se zavazuje zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon naší činnosti, dodržování předpisů a smluvních závazků, např. a zajistit právní zájmy. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení Evropské unie (EU) o ochraně osobních údajů a dalších zákonů upravujících zpracování a ochranu osobních údajů.
Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, která zajišťuje ochranu vašich osobních údajů před náhodným vyzrazením, sdílením nebo jiným nezákonným zpracováním údajů.

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít tekuté stíny na rty?

Účely zpracování osobních údajů
Abychom vás mohli zaregistrovat v našem internetovém obchodě, který vám umožní přijímat relevantní akce a služby a nabídnout vám další výhody a výsady, zpracováváme vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Za účelem Vaší identifikace jako kupujícího a příjemce zboží, vystavení faktury, zajištění dodání zboží a splnění dalších povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy zpracováváme Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu, adresu bydliště. a platební údaje.
Vaše jméno a e-mailovou adresu zpracujeme, abychom vám mohli zasílat transakční materiály a administrativní informace, jako je potvrzení o registraci nebo nákupu, připomenutí nevyřízeného nákupu nebo podrobnosti o doručení produktu.
Abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, musíte vyplnit sekci kontaktních údajů na našich webových stránkách. Tímto způsobem můžete kontaktovat naše zaměstnance přímo telefonicky nebo elektronicky. Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete – jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu a další vámi poskytnuté údaje. Vaše osobní údaje budou použity pouze k tomu, abychom vás kontaktovali a odpovídali na vaše dotazy, komentáře nebo návrhy.
Pro sledování kvality zákaznických služeb, organizování plnění smluvních závazků služby a zajišťování objednávek produktů po telefonu může být nahráván telefonický rozhovor. Nahrávky hovorů jsou uchovávány nejdéle po dobu tří (3) měsíců, pokud si je nevyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud nebyly zjištěny trestné činy. Tuto službu poskytuje poskytovatel telekomunikačních služeb, se kterým máme uzavřenou smlouvu o spolupráci.
Pro zasílání propagačních materiálů, slev nebo jiných speciálních nabídek na základě vašich zájmů, se kterými jste souhlasili, zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o nákupu a návštěvě webu. Zasílání takových sdělení se můžete kdykoli odhlásit pomocí možnosti automatického odhlášení uvedené ve vašem e-mailu, změnou nastavení svého profilu, smazáním uložených souborů cookie, zavoláním na naši informační linku +371 26828250 nebo zasláním žádosti o ukončení komunikace prostřednictvím e-mailem info@vitalikristali.lv
Pro účast ve slosováních a soutěžích o zboží a služby zpracováváme vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Vyjádřením přání účastnit se loterií a soutěží souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

Čeká na připomenutí nákupu
Vezměte prosím na vědomí, že do 72 hodin od nedokončení nákupu v našem internetovém obchodě vám zašleme e-mail technické podpory. Tím se zajistí, že se v době nákupu nevyskytnou žádné technické problémy, a zrušíte rezervaci produktu.
Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování, pokud není delší uchovávání vyžadováno nebo povoleno platnými zákony. Pokud jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, budou zpracovávány tak dlouho, dokud je váš souhlas platný a nebyl odvolán.

ČTĚTE VÍCE
Jaká barva klobouku je v módě 2024?

Předávání osobních údajů
Abychom splnili své povinnosti vůči vám, můžeme v případě potřeby předat vaše osobní údaje obchodním partnerům, zpracovatelům údajů, kteří pro nás provádějí nezbytná zpracování údajů, jako jsou vývojáři IT infrastruktury, marketingové agentury, leasingové společnosti, kurýrní služby , správci platebních systémů, při platbách za naše služby apod. Tyto společnosti jsou ze zákona a naší smlouvy o spolupráci povinny chránit vaše osobní údaje a zpracovávat je pouze v souladu s námi uvedenými účely.
Na požádání můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje státním orgánům a orgánům činným v trestním řízení, abychom ochránili vaše oprávněné zájmy, jak je to nutné při stanovení, předkládání a obhajobě právních nároků.
Místo zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje primárně zpracováváme v rámci EU/EHP a vaše osobní údaje nejsou odesílány ani zpracovávány mimo EU/EHP, pokud nezpracováváme osobní údaje pomocí souborů cookie. Zjistěte více o souborech cookie, které používáme, a o tom, jak změnit nastavení zde.

Děti
Nezpracováváme údaje nezletilých. V případě, že se dozvíme, že jsme obdrželi a zpracovávali osobní údaje od nezletilých, přijmeme vhodná opatření k vymazání těchto osobních údajů.

Vaše práva na zpracování osobních údajů
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a právními předpisy Lotyšské republiky máte právo:
1) získat přístup ke svým osobním údajům a získat informace o jejich zpracování;
2) požadovat opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů nebo je opravit sami přihlášením do svého profilu;
3) vymazat vaše osobní údaje („být zapomenut“), pokud nejsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat;
4) odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním údajů;
5) omezení zpracování vašich údajů – právo požadovat, abychom dočasně přestali zpracovávat všechny vaše osobní údaje;
6) požadovat kopii svých osobních údajů v elektronické podobě a právo na přenos těchto údajů k jinému správci (přenositelnost údajů);
7) obraťte se na Státní datovou inspekci.

Žádost o uplatnění svých práv můžete podat vyplněním formuláře osobně v naší prodejně na adrese: Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050, předložením identifikačního dokladu (pas nebo občanský průkaz) nebo odesláním žádosti elektronicky pomocí bezpečný e-mailový podpis.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez upozornění změnit. Změny vstoupí v platnost jejich zveřejněním na webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o změnách.
Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny 29. června 2020.