Společnost s ručením omezeným “Farmiko”, okres Minsk, vesnice Senitsky, vesnice Kolyadichi, ulice Lazurnaya, 9; Společnost s ručením omezeným „VitFarmMarket“, 210004 Vitebsk, 5. Kooperativnaya St., 8; IOO “Interfarmax”, Běloruská republika, 223028, Minsk region, Minsk district, Zhdanovichsky s/s, ag. Ždanoviči, sv. Zvezdnaja, 19A-5, pokoj. 5-2; Uzavřená akciová společnost “UNIFARM”, 223060, okres Minsk, rada obce Novodvorsky, 40-1, kancelář. 36, oblast obce Bolshoye Stiklevo; Obchod a výroba republikový jednotný podnik “Minsk Pharmacy”, 223034, Minsk region, Minsk District, Zaslavl, st. Sovětskaja, 128, budova č. 2, pokoj 90; Mogilev obchod a výroba republikánský jednotný podnik “Pharmacia”, 212030 Mogilev, Pervomajskaya ul., 59; Společnost s ručením omezeným “ISKAMED”, 220036, Minsk, K. Liebknekhta St., 70, kancelář 6; Společnost s ručením omezeným KOMFARM, 220131 Minsk, ul. Sosnovy Bor, 4, místnost 1; Společnost s ručením omezeným “Grandfarm”, 220004, Minsk, Timiryazev St., 4, místnost 1N, kancelář 7; Společnost doplňkového ručení “Dominantafarm”, 220140 Minsk, Dombrovskaya str., 15, místnost 10a, kancelář 10a-41; Obchod a výroba republikový jednotný podnik “BELFARMATSIYA”, 220005, Běloruská republika, Minsk st. V. Khoruzhey, 11 let; Brest obchodně-výrobní republikánský jednotný podnik “Pharmacia”, 224032, Brest, Ya. Kupaly ul., 104; Vitebský obchod a výroba republikový jednotný podnik “Pharmacia”, 210016 Vitebsk, Velikoluksky trakt, 63; Gomel Trade and Production Republican Unitary Enterprise “Pharmacia”, 246027, Gomel, Mozyrskaya St., 16A; Grodno obchodní a výrobní republikový jednotný podnik “Pharmacy”, 230023 Grodno, Ozheshko str., 11

Производитель
Gedeon Richter Plc., Maďarsko
Návod

Jméno

Klion-D 100 tab.vag. 100 mg/100 mg na bl. v balení №10×1

popis

Bikonvexní vaginální tablety, oválného tvaru se špičatým koncem, téměř bílé barvy, měřící asi 24 mm? 14 mm, s vyrytým „100“ na jedné straně.

Hlavní účinná látka
Forma vydání
Dávkování
Farmakologické vlastnosti
Farmakodynamika

Metronidazol je lék pro léčbu trichomoniázy pro topické a orální použití. Mikonazol nitrát je účinné antimykotikum používané k léčbě infekcí způsobených dermatofyty a Candidou; kromě toho má při místní aplikaci výrazný bakteriostatický účinek proti řadě grampozitivních bakterií. Účelem lokálního použití tohoto kombinovaného léku je lokální léčba trichomoniázy a také prevence vaginální mykózy, která se často objevuje po léčbě metronidazolem. Lék lze také použít u vaginálních mykóz, které nesouvisejí s léčbou metronidazolem.

ČTĚTE VÍCE
Jakou frézu bych měl použít na stříhání nehtů?
Farmakokinetika

Při intravaginálním podání jsou metronidazol a mikonazol nitrát jen mírně absorbovány. Podle studií je hladina metronidazolu v séru 0,2 μg/ml, hladina nitrátu mikonazolu 0,3 μg/ml. Metronidazol se při perorálním podání obvykle dobře vstřebává a maximální plazmatické koncentrace je dosaženo mezi první a třetí hodinou. S jednorázovou perorální dávkou 250 mg je dosaženo maximální plazmatické koncentrace 5 mcg/ml, stanovené plynovou chromatografií. Biologická dostupnost léku při perorálním podání je téměř 100 %. Ve studiích provedených na zdravých dobrovolnících a pacientech metronidazol rychle proniká do mozkomíšního moku a dosahuje terapeutických koncentrací u mozkových abscesů a plicních abscesů. Má významný distribuční objem a méně než 20 % cirkulujícího metronidazolu se váže na plazmatické proteiny. Lék se dostává do žlučových cest, kde jsou dosaženy koncentrace srovnatelné s plazmatickými hladinami. Průměrný poločas metronidazolu u zdravých dobrovolníků je 8 hodin. Hlavní cestou vylučování metronidazolu a jeho metabolitů je moč (60–80 % dávky), 6–15 % dávky se vylučuje stolicí.

Indikace pro použití

Lokální léčba vaginitidy způsobené Trichomonas a/nebo plísňovou infekcí

Dávkování a podávání

Na trichomoniázu: současně s perorálním užíváním metronidazolu je nutné 1x denně (večer před spaním) po dobu 100 dnů zavést hluboko do pochvy 10x denně (večer před spaním) 10 vaginální tabletu Klion-D 2, předem mírně navlhčenou. Během těchto 250 dnů musíte užívat 2 tablety metronidazolu (10 mg 1krát) denně perorálně (jedna tableta ráno a jedna večer) během jídla nebo po jídle, bez žvýkání. Je vhodné současně léčit sexuálního partnera tabletami metronidazolu pro perorální podání. Pokud je léčba neúčinná: 100denní léčebný cyklus lze opakovat. Při kandidóze: 10 vaginální tableta Klion-D XNUMX, předem mírně navlhčená, se musí zavádět hluboko do pochvy jednou denně (večer před spaním) po dobu XNUMX dnů.

Aplikace během těhotenství a kojení

Těhotenství Lék je kontraindikován v prvním trimestru těhotenství. Metronidazol při perorálním podání proniká placentární bariérou a rychle se dostává do krevního řečiště plodu. Studie reprodukční toxicity provedené na potkanech používaly dávky až pětkrát vyšší než dávky používané u lidí. Tyto studie neprokázaly žádné známky poškození plodnosti nebo poškození plodu metronidazolem. Při intraperitoneálním podání myším v dávce přibližně odpovídající dávce používané u lidí měl metronidazol fetotoxický účinek. Při perorálním podání březím myším však nebyl pozorován žádný fetotoxický účinek. V současnosti však neexistují adekvátní a dobře kontrolované studie u těhotných žen. Na základě metaanalýzy studií provedených v prvním trimestru těhotenství se dospělo k závěru, že nebylo pozorováno žádné zvýšení fetotoxicity. Navzdory tomu lze metronidazol během těhotenství (a zejména v prvním trimestru těhotenství) užívat pouze tehdy, pokud očekávaný přínos převáží možná rizika. Kojení Metronidazol se při perorálním podání vylučuje do mateřského mléka v koncentracích podobných plazmatickým koncentracím. Může dát mateřskému mléku hořkou chuť. Aby bylo dítě chráněno před účinky léku, je nutné přestat užívat metronidazol nebo přestat kojit během užívání metronidazolu, stejně jako 1 nebo 2 dny po ukončení léčby, s ohledem na potřebu terapie pro matku.

ČTĚTE VÍCE
Jak avokádo ovlivňuje játra?
Bezpečnostní opatření

V průběhu léčby přípravkem Klion-D 100, jakož i alespoň jeden den po jejím ukončení, je zakázána konzumace alkoholických nápojů. Během léčby přípravkem Klion-D 100, vaginální tablety, je třeba se vyvarovat pohlavního styku. Pokud je léčba neúčinná, doporučuje se nahradit ji jiným systémovým trichomonadocidem a/nebo antimykotikem. Pokud se objeví přecitlivělost nebo podráždění sliznic, léčba tímto lékem by měla být přerušena.

Interakce s jinými léky

Údaje týkající se interakce metronidazolu a mikonazolového nitrátu pro vaginální použití nejsou dosud známy. Při použití vaginálních tablet Klion-D 100 v kombinaci s metronidazolovými tabletami pro perorální podání může dojít k následujícím typům lékových interakcí: Metronidazol může zesilovat antikoagulační účinek perorálních antikoagulancií, což může vést ke zvýšení protrombinového času, proto je nutné upravit jejich dávku. Induktory enzymů (např. fenytoin, fenobarbital) mohou urychlit metabolismus metronidazolu, což může vést ke snížení plazmatických hladin a zvýšení plazmatické clearance fenytoinu. Inhibitory enzymů (např. cimetidin) mohou prodloužit poločas a snížit plazmatickou clearance metronidazolu. Pití alkoholických nápojů při užívání metronidazolu může způsobit vedlejší účinky podobné disulfiramu (střevní kolika, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a zčervenání obličeje). Metronidazol a disulfiram by se neměly užívat společně (mohou se objevit aditivní účinky, psychotické reakce, zmatenost) Užívání metronidazolu může zvýšit hladinu lithia v krevní plazmě, a proto je nutné před zahájením léčby metronidazolem snížit dávku nebo vysadit lithium lék . V případech současného užívání cyklosporinu a metronidazolu se mohou koncentrace cyklosporinu v krevní plazmě zvýšit. Pokud je nutná kombinovaná léčba těmito léky, doporučuje se monitorovat plazmatické koncentrace cyklosporinu. Metronidazol snižuje clearance 5-fluorouracilu a zvyšuje jeho toxicitu. Metronidazol může interferovat s některými biochemickými parametry séra, jako je aspartátaminotransferáza (AST), alaninaminotransferáza (ALT), laktátdehydrogenáza (LDH), triglyceridy a glukózohexokináza.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku léčiva. První trimestr těhotenství.

Struktura

Každá vaginální tableta obsahuje: Účinné látky: metronidazol -100 mg, mikonazol nitrát -100 mg Pomocné látky: laurylsulfát sodný, bezvodý koloidní oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon, hydrogenuhličitan sodný, kyselina vinná, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), krospovidon, hypromelóza, monohydrát laktózy.

ČTĚTE VÍCE
Prošívané vesty v módě 2024?
Nadměrná dávka

Lék je určen pouze pro intravaginální použití. Při neúmyslném požití většího množství drogy je nutné vypláchnout žaludek. Pokud se při předávkování objeví příznaky intoxikace (nauzea, zvracení a ataxie), je nutné provést symptomatickou léčbu, jako je výplach žaludku, aktivní uhlí, hemodialýza. Neexistuje žádné specifické antidotum. Metronidazol a jeho metabolity jsou snadno vylučovány dialýzou.

Podmínky skladování

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Držte mimo dosah dětí.